Privacy Policy

Wie zijn wij

Ons website adres is: https://www.tita.be.

Uw privacy onze zorg

Tita, Eekhoekstraat 51, 9270 Laarne verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Daarbij wordt veel belang gehecht aan de confidentialiteit van deze gegevens en uw privacy.

Tita is een fysieke en een onlinewinkel voor bloemen, planten en workshops.. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website www.tita.be en op alle relaties tussen Tita en haar (potentiële) klanten.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan u ons contacteren op info@tita.be.

Verwerkingsdoeleinden

Tita verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van:

(potentiële) klanten bij reserveringen voor workshops en aankopen van producten aangeboden door Tita
(potentiële) klanten die verzochten om op de hoogte gehouden te worden van onze nieuwsbrief en verjaardag geschenken wensen te ontvangen
van klanten die voor aangekochte diensten een factuur vragen
van leveranciers voor bestellingen en boekhoudkundige verwerking van leveringen.

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen. Dit naar de wetgeving “ Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Bescherming van gegevens

Tita geeft op geen enkele wijze de verzamelde gegevens door aan derden. Uw persoonsgegevens worden op een specifieke technische en organisatorische manier bijgehouden met het oog op het beveiligen van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. In alle gevallen hebben onbevoegden geen toegang tot uw persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding)..

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft ten allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en u kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bovendien heeft u het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te bekomen.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

zelf de gegevens van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@tita.be

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Wenst u dit niet

dan kan u zich eenvoudig uitschrijven via deze link